Druh
Typ nemovitosti
Kraj a okres

Přehled služeb

Realitní kancelář AVANZA Vám nabízí tyto služby:

bezplatná poradenská činnost z oboru nemovitostí, financí
 • zprostředkování prodeje a nákupu všech typů nemovitostí
 • zprostředkování pronájmu bytů, nebytových prostor a pozemků ke komerčnímu využití
 • zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům
 • zpracování veškerých listinných podkladů pro vymezení bytových a nebytových jednotek v katastru nemovitostí
 • zpracování smluv – kupních, darovacích, směnných, o zřízení věcného břemene, o pronájmu
 • zajištění zápisu existence stavby před rokem 1976 do katastru nemovitostí
 • zajištění zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí
 • zajištění geometrických plánů, oddělení pozemku, vyznačení průběhu věcného břemene, zaměření stavby (rozestavěné stavby)
 • zajištění vytyčení vlastnických hranic pozemku, zaměření výškopisu terénu, zaměření inženýrských sítí
 • zpracování srovnávacího sestavení – identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami pozemkového katastru (parcel zjednodušené evidence)
 • zajištění výpisu z Pozemkové knihy
 • zprostředkování koupě restitučních nároků dle §11, §18 zák.229/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně sepisu smlouvy o postoupení pohledávky a přihlášky do veřejné nabídky Pozemkového fondu ČR
 • zajištění znaleckých posudků
 • zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti, k dani darovací, k dani z nemovitosti
 • zajištění zpracování veškeré projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, stavebního povolení
 • správa a údržba nemovitostí
 • finanční poradenství zajištění a vyřízení předhypotečních, hypotečních úvěrů, překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření, kombinovaných hypotečních úvěrů u kteréhokoliv z bankovních ústavů působících na území ČR
 • zajištění zúžení zástavního práva ve spolupráci s věřitelem
 • řešení exekucí a osobního bankrotu - oddlužení


Standardními službami každého prodeje nemovitosti je fyzické předání nemovitosti a přepisy existujících médií u jejich dodavatelů za účasti realitního makléře, zpracování daňového přiznání příslušného typu, zpracování znaleckého posudku, jejich podání u finančního úřadu v zákonné lhůtě a včasné upozornění klienta o finanční výši daně a nejzazším termínu úhrady této daně.

Standardními službami každého pronájmu nemovitosti je zpracování předávacího protokolu, jehož nedílnou součást tvoří fotodokumentace, dále fyzické předání nemovitosti a přepisy existujících médií u jejich dodavatelů za účasti realitního makléře.

Standardní službou zajištění zpracování listin pro převod vlastnických práv je podání návrhu na vklad.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že s našimi službami budete spokojeni.

AVANZA, s.r.o., Husovo náměstí 36/9, 405 02 Děčín IV